BGK

Bridgeclub Groeninge Kortrijk

In het kader van de nieuwe wetgeving ter bescherming van de persoonlijke gegevens (GDPR) vindt u hieronder ons “Privacybeleid”

Door het betalen van uw jaarlijks lidgeld verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze Privacyverklaring.


Doel:

Voor de goede werking van onze club houden wij een aantal gegevens van onze leden bij. Gezien onze club kadert binnen een Vlaamse en Nationale liga worden deze gegevens met deze beiden gedeeld. Ook kunnen deze gegevens worden overgemaakt aan overheidsdiensten (o.a. voor het verkrijgen van subsidies, gebruiken van infrastructuur,...)


Welke gegevens houdt BGK van u bij:

In ons ledenbestand houden wij volgende gegevens bij


Wat doen wij met uw gegevens:


Op onze PC

Naast het bijhouden van het ledenbestand (zoals hierboven beschreven) houden wij uw resultaten bij van de verschillende clubtornooien. Deze resultaten worden verwerkt in een klassement met als doel ons jaarlijks kampioenschap te kunnen organiseren.


Op onze website www.bridgeclubgroeninge.be

De ledenlijst

De ledenlijst is enkel opvraagbaar door de leden zelf. Daarom is ze beveiligd met een login (uw vbl-lidnummer) en een paswoord. Dit paswoord wordt door de webmaster toegekend en kan door de leden niet worden aangepast.

Op deze lijst staan geen adressen (om privacy redenen) maar enkel de contactinfo zoals emailadres en telefoonnummer.

Het doel van deze lijst is dat de leden elkaar kunnen contacteren voor praktische afspraken i.v.m. de bridge en de clubwerking.

Resultaten clubtornooien

Via een kalender kunnen de resultaten van onze clubtornooien door iedereen geraadpleegd worden. (zonder login of paswoord). Dit gebeurt via een link naar de software van de VBL die een analyse van elk tornooi mogelijk maakt.

Klassementen

De resultaten van clubtornooien worden verwerkt in verschillende klassementen. Deze klassementen kunnen eveneens door iedereen worden opgevraagd zonder login of paswoord.

Om deze klassementen op te maken is een reglement (opvraagbaar op de site) en wordt er gebruik gemaakt van een handicapsysteem (opvraagbaar op de site). Naast het klassement en het reglement is ook de handicaptenlijst vrij opvraagbaar.

Foto's van evenementen (zoals de Nieuwjaarsreceptie)

Op bepaalde evenementen worden er foto's genomen. Door aanwezig te zijn op deze evenementen verklaart u zich akkoord dat u eventueel op één of meerdere foto's staat die op onze site worden geplaatst. (zoals de sfeerbeelden van de Nieuwjaarsreceptie). Uiteraard kunt u vragen aan het bestuur om bepaalde foto's waar u op staat te verwijderen. (via een mail naar info@bridgeclubgroeninge.be)

Engagementen.

Bestuur

Door lid te zijn van het bestuur bent u akkoord dat de bestuursleden elkaar op ieder moment onderling kunnen contacteren. (per mail, telefoon,...)

Clubleden (dus iedereen !!)

Clubleden mogen en kunnen elkaar contacteren (via de gegevens uit de ledenlijst) voor alles wat de bridge of de clubwerking aangaat. (zoals een algemene mail van “ik zoek een partner”,...). Het is aan geen enkel lid toegestaan de gegevens te gebruiken voor andere doeleinden (al dan niet commercieel) zonder uitdrukkelijke en individuele toestemming van de personen zelf. De gegevens mogen dus onder geen enkele voorwaarde worden doorgegeven voor commerciële redenen (verzekeringen, e-commerce, tele-marketting etc…)


Deze Algemene Voorwaarden van BGK en Privacy Verklaring worden per e-mail aan alle bestaande en nieuwe leden gestuurd (en per post aan de bestaande en nieuwe leden zonder e-mailadres) en vormen een integraal onderdeel van het lidmaatschap van BGK, waarbij lid worden of blijven van BGK automatisch inhoudt dat het lid akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden van BGK en Privacy Verklaring.


Door het betalen van uw jaarlijks lidgeld verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze Privacyverklaring.Kortrijk, ___/____/________


Naam: __________________________


Handtekening