Beste bridgers
 
Gelukkig hebben wij wekelijks in onze club een groot aantal spelers, van starters tot gevorderden. Dat maakt bridge aantrekkelijk en dat willen wij graag zo houden. Als er zich aan tafel een probleem voordoet, dat wij als speler niet direct kunnen oplossen, is het goed om een arbiter te vragen.
HET VRAGEN VAN EEN ARBITER MAG NIET GEZIEN WORDEN ALS TEKEN VAN RUZIE MAKEN MAAR GEWOON ALS HET ZOEKEN NAAR EEN CORRECTE OPLOSSING.
 
De taak van arbiter binnen een club is vaak ondankbaar. Hij moet zijn tafel verlaten, moet oordelen over een spel dat hij eventueel zelf nog moet spelen, moet de knoop doorhakken bij een meningsverschil tussen twee teams, ... en is daardoor soms de kop van jut.
 
Daarom heeft het bestuur beslist de arbiter een handje te helpen door hem een houvast te geven in de vorm van een reglement waar hij steeds kan op terugvallen om zijn beslissing te motiveren. Ook voor de spelers is het goed dat zij weten waaraan ze zich moeten houden. Voor alle duidelijkheid: dit reglement is geen uitvinding van het bestuur, maar is geplukt van de site van VBL.
 
Even samenvatten:
 
Voor de meesten onder ons zal dit geen verandering zijn. De spelers met gesofisticeerde biedsystemen kunnen toch best eens hun conventies naast het reglement leggen.  
 
Tenslotte doen wij als bestuur een oproep aan alle bridgers, groot of klein, om zich op een sportieve manier neer te leggen bij een arbitrage. Bridge is een denksport maar vooral een prachtige ontspanning voor al onze leden.
 
Het Bestuur